BLOG

SLUCHOVÁ PERCEPCE II. - RÝMOVÁNÍ

Vnímání rýmů je také klíčové pro rozvoj jazykových dovedností, protože pomáhá v rozvoji fonologickéh...

STRATEGIE ROZVOJ ŘEČI A POROZUMĚNÍ

  Využijte následující strategie k podpoře rozvoje jazykových dovedností u dětí. Existuje mn...

ÚVOD DO ZRAKOVÉ PERCEPCE

Zraková percepce je schopnost vidět, rozpoznávat a interpretovat vizuální informace. U dětí předškol...

SLUCHOVÁ PERCEPCE I. - NASLOUCHÁNÍ

        Dostatečně vyvinuté vnímání je důležitým kritériem školní zralosti. Toto...