BLOG

Aktivní obrázky a rozvoj řeči a porozumění

Aktivní obrázky jsou neocenitelným prostředkem při podpoře rozvoje komunikace, jazykových dovedností...

10 NEJCENNĚJŠÍCH LEKCÍ, KTERÉ SE RODIČE DĚTÍ S DYSFÁZIÍ NAUČILI

Rodičovství je samo o sobě náročné, ale když do toho vstoupí dysfázie, vývojová porucha řeči, stává ...

SLUCHOVÁ PERCEPCE IV. SLABIKY

Sluchová percepce je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka, důležitá  pro interakci se světe...

SLUCHOVÁ PERCEPCE II. - RÝMOVÁNÍ

Vnímání rýmů je také klíčové pro rozvoj jazykových dovedností, protože pomáhá v rozvoji fonologickéh...

STRATEGIE ROZVOJ ŘEČI A POROZUMĚNÍ

Využijte následující strategie k podpoře rozvoje jazykových dovedností u dětí. Existuje mnoho zábavn...

ÚVOD DO ZRAKOVÉ PERCEPCE

Zraková percepce je schopnost vidět, rozpoznávat a interpretovat vizuální informace. U dětí předškol...

SLUCHOVÁ PERCEPCE I. - NASLOUCHÁNÍ

Dostatečně vyvinuté vnímání je důležitým kritériem školní zralosti. Toto vnímání nám umožňuje orient...