Skloňování podstatných jmen

Kód: 1508
200 Kč 200 Kč bez DPH

materiál v pdf - interaktivní kniha k vytvoření

Multilicence Vám dovolí kopírovat materiál (NE SDÍLET ELEKTRONICKY) pro více dětí - tj. slouží LOGOPEDŮM NEBO PANÍ UČITELKÁM DO ŠKOLEK popř. přípravných ročníků ZŠ  

RESPEKTUJTE NAŠI PRÁCI  a neporušujte autorský zákon! 

 

JEDNOLICENCE JE POUZE PRO RODIČE!

Detailní informace

Detailní popis produktu

SKLOŇOVÁNÍ A TVORBA GRAMATICKY SPRÁVNÝCH SLOV A VĚT

Gramatice se dítě učí napodobováním, pamatováním, přenosem a v neposlední řadě přirozenou korekcí při gramatických výjimkách: tuto korekci poskytuje mluva dospělých. Když si dítě osvojuje říkat to, co se v dané situaci říká, a říkat to tak, jak se to říká, a to s obměnami podle dané situace, nabývá tím velkou zásobu individuálních jazykových zkušeností. To je mu pak oporou v dalším rozvíjení jazyka v jeho mnohotvárnosti, a tím i podkladem pro tzv. jazykový cit (jazykové povědomí).

Dítě do 2,5 let tvoří jednoduché věty, ptá se „Co to je“. Do 3,5 let osvojuje gramatickou stavbu vět, ptá se „Proč“. Ještě ve 4 letech se u dítěte vyskytují fyziologické dysgramatismy – vývojově přirozené odchylky od správných gramatických tvarů. Kolem 6 let by se dítě  již mělo vyjadřovat  v souvětích bez dysgramatismů.

Agramatismus je neschopnost tvořit mluvnicky správné tvary, skloňovat a časovat, syntakticky skládat slova ve věty apod. (Někdy se také užívá označení dysgramatismus.) Může mít různou kvalitu i rozsah, od nesprávného užívání mluvnických forem (např. kotě hrají s bavlnem) až po telegrafický styl věty (např. maminka mýt okno).

V materiálu, který je Vám představován, se snažíme o rozvoj gramatické stavby vět a o využití plasticity mozku – neboli ovlivnění agramatismu učením.

S materiálem můžete pracovat různými způsoby:

  • Nacvičujeme rod podstatných jmen – roztřiď obrázky podle rodu. Obrázky dávej na správné místo.
  • Nacvičujeme skloňování podstatných jmen. Obrázek přikládáme na jednotlivá místa na pracovním listě a dítě se snaží dokončit větu v gramaticky správném tvaru.
  • Nacvičujeme skloňování podstatných jmen v množném čísle.
  • Nacvičujeme skloňování přídavných jmen.
  • Nácvik skloňování zájmen. („Vidím ji.“, „Vidím naší skříň“)
  • Nácvik určování vzorů podstatných jmen.

 Postup při práci se skloňováním:

  1. Nejprve skloňujeme a trénujeme jen slova a věty  jednoho vzoru. (Např. vzor – pán)
  2. Skloňujeme slova v jednom rodu. Rody nemícháme. (Např. vzory pán, hrad, muž, stroj)
  3. Skloňujeme slova různých rodů. (Nejprve kombinujeme dva rody a až po té přidáváme všechny tři rody.)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: