DESKOVÁ HRA - VÝSLOVNOST - HLÁSKA L

Kód: 11477
45 Kč –33 %
HLÁSKAL
45 Kč –33 % 30 Kč 30 Kč bez DPH

MATERIÁL V PDF

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento herní materiál je navržen pro trénování a rozvoj správné výslovnosti a artikulace u dětí, zaměřený na konkrétní hlásku. HRA JE ZAMĚŘENA NA:

Výslovnost zvolené hlásky:

 • Děti se učí správně vyslovovat zvolenou hlásku v různých pozicích ve slově.

Trénink výslovnosti zvolené hlásky:

 • Na konci slova: První herní plán je zaměřen na výslovnost zvolené hlásky na konci slova.
 • Na začátku slova: Druhý herní plán se zaměřuje na výslovnost zvolené hlásky na začátku slova.
 • Ve středu slova: Třetí herní plán je určen k tréninku výslovnosti zvolené hlásky ve středu slova.

Rozvoj artikulace:

 • Děti se učí správně artikulovat zvolenou hlásku, což je klíčové pro jejich správnou výslovnost a srozumitelnost.

Komunikační dovednosti:

 • Hra motivuje děti ke komunikaci a interakci s ostatními, čímž rozvíjí jejich schopnost vyjadřovat se a správně používat artikulaci.

Rozvoj slovní zásoby:

 • Hra podporuje rozšiřování slovní zásoby, zlepšování výslovnosti a artikulace.

Větná skladba a syntax:

 • Děti se učí správnému pořadí slov ve větách a zlepšují svou schopnost formulovat myšlenky s důrazem na správnou výslovnost zvolené hlásky.

Kreativita a fantazie:

 • Děti mohou vytvářet vlastní příběhy a věty na základě obrázků, což podporuje jejich kreativitu a fantazii a zároveň trénuje jejich artikulaci.

HRA "HÁZEJ KOSTKOU A POVÍDEJ" ROZVÍJÍ NÁSLEDUJÍCÍ KOMPETENCE:

1.Komunikační kompetence: Děti se učí jasně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a správně vyslovovat zvolenou hlásku.

2.Jazyková a gramatická kompetence: Procvičování správné výslovnosti a artikulace zvolené hlásky v různých pozicích ve slově.

3.Sociální a interakční kompetence: Hra podporuje spolupráci mezi dětmi, učí je naslouchat ostatním a reagovat     na jejich vyjádření.

4.Kognitivní kompetence: Hra rozvíjí schopnost dětí analyzovat obrázky, tvořit logické věty a příběhy, a tím posiluje jejich kognitivní dovednosti s důrazem na správnou artikulaci.

5.Kreativní a expresivní kompetence: Děti mají příležitost být kreativní při vytváření vět a příběhů, což podporuje jejich schopnost vyjadřovat se kreativně a správně artikulovat.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ:

 • Hra je vhodná pro různé prostředí a situace:
 • Individuální terapie u logopeda: Hra může být přizpůsobena individuálním potřebám dítěte a zaměřena na specifické řečové problémy.
 • Skupinkové logochvilky ve školce: Hra je ideální pro práci ve skupinách, kde děti mohou spolupracovat, vzájemně se učit a podporovat se.
 • Rodinné prostředí: Rodiče mohou hru používat doma k rozvoji řečových dovedností svých dětí.
 • Školní a předškolní zařízení: Učitelé mohou hru začlenit do výuky jako zábavnou a interaktivní aktivitu pro rozvoj jazykových kompetencí.

Tato hra je výborným nástrojem pro rozvoj řečových dovedností, protože kombinuje učení s hrou, což děti motivuje a zaujme. Pomáhá dětem lépe porozumět a používat jazyk, což je klíčové pro jejich další vzdělávací a sociální vývoj.

Jak hrát:

1.Hra s kostkou: Každé dítě hází kostkou a podle čísla, které na kostce padne, se podívá na obrázek ve sloupci, který odpovídá tomuto číslu.

2.Popis obrázku: Dítě řekne, co je na obrázku, podle zvolené obtížnosti:

 • Jedno slovo: Například slovo se zvolenou hláskou. (jako příklad uvádím slovo „míč“)
 • Fráze: Například „nafukovací míč".
 • Celá věta: Například „Nafukovací míč leží na zemi".

3.Označení obrázků: Pokud dítě správně popíše obrázek podle zadaných kritérií, umístí na toto pole žeton, kamínek nebo mušličku.

4.Cíle hry: Domluvte se předem, jaký bude cíl hry:

 • Vyplnit jeden nebo více sloupců.
 • Vyplnit jeden nebo více řádků.
 • Zaplnit všechna pole na herní ploše.

5.Průběh hry: Dítě hází kostkou a mluví podle zadání tak dlouho, dokud není dosažen zvolený cíl.

Tato hra je skvělým nástrojem pro rozvoj výslovnosti a artikulace zvolené hlásky, zábavnou formou motivuje děti k mluvení a komunikaci. Díky vizuálnímu a interaktivnímu přístupu se děti snadno zapojují a učí se správně vyslovovat zvolenou hlásku prostřednictvím hry.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: