HRAJEME SI S DÉLKOU, ZAVÁDÍME POČET

Kód: 11379
ZDARMAZDARMA 30 Kč –33 %
délkajpg
30 Kč –33 % 20 Kč 20 Kč bez DPH

materiál v pdf

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento materiál pomáhá dětem rozvíjet jejich matematické a logické dovednosti prostřednictvím her s barevnými dílky různých délek, které jsou označené čísly od 1 do 10.

Tato didaktická hračka se skládá z číslovaných dílů různých velikostí a nabízí zábavný způsob, jak se učit základní matematické operace a logické myšlení. Děti si mohou hrát tak, že dílky řadí od nejmenšího po největší, což jim pomáhá lépe vnímat velikost a pořadí čísel. Také si mohou zkusit skládat dílky tak, aby odpovídaly délce jiného dílku, například dílku označeného číslem devět, což podporuje jejich schopnost srovnávání a analytického myšlení.

Tímto způsobem děti rozvíjejí důležité dovednosti, jako jsou rané matematické schopnosti a logické uvažování, které jsou klíčové pro jejich budoucí školní i osobní úspěchy. Zároveň se učí sociální a emoční dovednosti, které jsou pro jejich další vývoj také velmi důležité.

Tento materiál podporuje rozvoj dílčích dovedností a kompetencí podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní a základní vzdělávání. Konkrétně pomáhá v těchto oblastech:

  1. MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Čísla a početní operace: Děti se učí rozpoznávat čísla, řadit je a porovnávat jejich hodnoty.

Geometrie: Prostřednictvím manipulace s různě dlouhými dílky děti získávají představu o velikosti a délce.

Měření a odhadování: Skládáním dílků podle délky si děti cvičí schopnost měřit a odhadovat délku objektů.

  1. LOGICKÉ MYŠLENÍ

Analýza a syntéza: Děti rozebírají a skládají dílky, což podporuje jejich schopnost analýzy a syntézy.

Řešení problémů: Hledáním správného pořadí dílků a jejich porovnáváním děti trénují své schopnosti řešit problémy.

  1. KOMPETENCE K UČENÍ

Aktivní zapojení: Děti jsou aktivně zapojeny do procesu učení prostřednictvím interaktivních her.

Samostatnost a odpovědnost: Manipulace s materiálem podporuje samostatnost a odpovědnost za vlastní učení.

  1. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

Spolupráce a komunikace: Děti mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách, což podporuje jejich schopnost spolupracovat a komunikovat s ostatními.

Respektování pravidel: Při práci s didaktickým materiálem se děti učí dodržovat pravidla a postupy.

  1. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hledání řešení: Děti si cvičí schopnost hledat a nacházet různá řešení pro uspořádání dílků.

Kreativní myšlení: Materiál podporuje kreativní myšlení a hledání inovativních řešení.

Tento materiál tedy nejenže rozvíjí základní matematické a logické dovednosti, ale také přispívá k celkovému rozvoji klíčových kompetencí stanovených v RVP.

Metodika pro práci přiložena.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: