GRAFOMOTORIKA - RÝMOVÁNÍ - LOGOŠÍKOVA KARTOTÉKA

Kód: 11114
30 Kč 30 Kč bez DPH

materiál v pdf

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ano, nacvičování rýmů je opravdu důležité. Ale co když přes veškerou naši snahu dítě neví, co se po něm chce?

Porucha fonologického uvědomování, neboli neschopnost rozpoznat a pracovat se zvuky v řeči, může být jedním z důvodů, proč dítě neslyší rým. Tato obtíž, která je také někdy popisována jako nerozvinutý jazykový cit, který může výrazně ovlivnit schopnost dítěte učit se číst a psát. Když pozorujeme, že dítě se snaží, ale nerozumí tomu, co se od něj očekává, měli bychom přistoupit k podpoře jeho jazykových dovedností systematickým a citlivým způsobem.

V takových případech je efektivní začít pracovat na úrovni slabik, což je základní jednotka slov. Práce na vytleskávání a rozkladu slov na slabiky pomáhá dětem rozpoznat a oddělit jednotlivé části slov, což je základní krok k rozvoji fonologického uvědomování. Poté, co dítě zvládne rozkládání slov na slabiky, můžeme začít s určováním počáteční slabiky, což je z hlediska sluchového vnímání obvykle jednodušší.

Rýmování, jako identifikace podobných zvuků na konci slov, může být pro některé děti s poruchou fonologického uvědomování obtížné. Proto může být logické začít opačným přístupem, zaměřeným na rozpoznávání stejné počáteční slabiky. Tento přístup může dětem pomoci lépe porozumět struktuře slov a postupně se přiblížit k porozumění rýmům.

Kromě práce na slabikách je také důležité stimulovat jazykový cit dítěte. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím rozvoje grafomotoriky. Grafomotorické aktivity, jako je obtahování grafomotorických cestiček s grafomotorickými prvky, mohou být velmi prospěšné. Například, na grafomotorické cestičce může být na začátku jedno slovo a na konci další slovo, které se s prvním rýmuje. Tento typ cvičení pomáhá nejen rozvíjet jemnou motoriku, ale také podporuje jazykový cit dítěte, protože se učí rozpoznávat a pracovat se slovy a jejich strukturou.

Všechny tyto přístupy by měly být vždy prováděny s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dítěte, a ideálně ve spolupráci s odborníky, jako jsou logopedi nebo speciální pedagogové, kteří mohou poskytnout cenné rady a podporu.

Proč je nutné s dětmi nacvičovat vnímání rytmů? Jde o dovednost, která představuje základ pro osvojení si čtení a psaní. Když děti pochopí, že slova nejsou monolit, ale skládají se z menších částí – slabik, počátečních a koncových zvuků – otevírá se jim postupně i svět fonémů a následně písmen. Necvičíme pouze jazyk, ale i paměť a koncentraci. Rýmovačky a slovní hry zlepšují schopnost pamatovat si a udržet pozornost, což jsou základní dovednosti pro všechny oblasti učení. Vnímání rýmů není jen o slovech, je to mentální gymnastika, která připravuje mozky našich dětí na náročné kognitivní úkoly. Dalším nesmírně důležitou částí je rozvoj slovní zásoby a jazykových schopností. Opakování a hra s rýmy rozšiřují vědomosti dětí o slovech, a tím obohacují nejen jejich řeč, ale i myšlení.

Děti pomocí rýmů rozvíjejí kreativitu a imaginaci. Příběhy, rýmy a písně, které děti slyší a opakují, budují bohatý vnitřní svět, kde mohou rozvíjet své představy a tvořivé myšlení.
Je tedy zřejmé, že cvičení vnímání rýmů není pouhým hrou, ale investicí do rozvoje intelektuálních, sociálních a emocionálních schopností dětí. Jsou to cenné kroky na cestě ke gramotnosti, komunikaci a schopnosti myšlení.
 
 

 

Vytiskněte si pracovní karty na papír a následně je zalaminujte. Tím získáte karty s neomezenými možnostmi použití, protože můžete pracovat s mazacím fixem. Alternativně můžete využít průsvitných hladkých fólií. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, doporučuji spojit karty do sešitu a pracovat s fóliemi.

20 pracovních listů v A4 nebo A5 nebo A6 – velikost je na Vás – materiál obsahuje všechny.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: