RUKAVIČKY - zimní sluchová percepce

Kód: 7164
ZDARMAZDARMA
Obrázek1
49 Kč 49 Kč bez DPH

materiál v pdf

Detailní informace

Detailní popis produktu

62 rukaviček k třídění + 16 rukaviček k hledání rýmů.

16 košů na třídění

1 velký koš pro hledání dvojic.

Obrázek1b

Trénink sluchové percepce je z hlediska vad řeči velmi důležitý. V tomto pohledu se zaměříme právě na ni a na to jakým způsobem ji můžeme rozvíjet.

NÁCVIK SLUCHOVÉ PERCEPCE

Nácvik naslouchání

 • poznávání předmětů podle zvuku (cinkání klíčů, mačkání papíru), rozlišování hudebních
 • nástrojů, dopravních prostředků, zvířat aj.
 • určování délky zvuku.
 • určování intenzity zvuku.
 • poznávání písní podle melodie.
 • poslech nahrávek, vyprávění.

Nácvik sluchové paměti 

 • zapamatování hlásek, slabik, slov, číslic.
 • rozvíjení vět (dítě k vyslovené větě přidává slovo a větu pak celou zopakuje).
 • zapamatování melodie (dítěti jsou přehrány 3, 4, 5 tónů a to je musí zopakovat nebo určit, který tón byl změněn).
 • rozklad věty na slova, tvoření věty ze slov (rodič vysloví větu, dítě ji opakuje, počítá počet slov a za každé slovo položí na stůl jeden kus stavebnice).
 • rozklad slova na slabiky, skládání slabik ve slovo (poznání dané slabiky, vyanalyzovat první, prostřední, poslední slabiku ve slově, určování stejných slabik ve slovech, slovní kopaná, tvoření slov ze zpřeházených slabik aj.).
 • rozklad slov na hlásky, skládání hlásek ve slovo (poznávání hlásky ve slově, rozklad slov na hlásky př. rodič: mele, dítě: m-e-l-e, skládání slov z hlásek př. rodič: l-e-v-á, dítě: levá, tvoření slov z pomíchaných písmen aj.)

Vnímání a reprodukce rytmu

Nepřesné vnímání délky sekvencí a jejich uspořádání v čase se projevuje ve zvládání kvantity samohlásek. Jestliže dítě není schopno vytleskat slyšený rytmus nebo se pohybovat v daném rytmu, může být příčin několik:

 • Dítě rytmus neslyší
 • Dítě rytmus vnímá správně, nedostatky jsou v pohybovém vyjádření.
 • Dítě není schopno udržet daný rytmus. Při opakování zrychluje či zpomaluje.
 • po poslechu rytmu dítě vyhledá odpovídající grafický záznam (krátký tón, dlouhý tón).
 • reprodukce rytmu vnímaného dotekem (vyťukávání na záda, do dlaně).
 • provádění snadných cviků, chůze, běh v daném rytmu.

Materiál Rukavičky – zimní sluchová percepce přináší široké využití právě při nácviku Sluchové percepce.

Pomocí rukaviček nacvičujeme analýzu a syntézu slov na úrovni slabik (počet slabik ve slově a třídění podle toho), můžeme využít i na úrovni hlásek.

Další využití je slyšení a nácvik rýmů. Tato aktivita předchází nácviku délky slabik, kterou podle rukaviček a košíků můžeme trénovat.

Krom rozvoje slovní zásoby, třídění podle nadřazených slov a jejich pojmenování můžeme dítě posouvat i v rozvoji gramatiky, stavby vět a určování rodu slov.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: