Bezchybné učení - co to je?

       Jak název napovídá, bezchybné učení se týká výukových postupů, které jsou navrženy tak, aby žák nemusel a nedělal chyby. Bezchybné učení je v kontrastu s pokusy a chybovým učením, ve kterém se student pokouší o úkol a poté těží ze zpětné vazby, zda byl pokus správný nebo nesprávný. Bezchybné učení připravuje děti na práci a je skvělou volbou pro ty, které potřebují okamžitou pozitivní zpětnou vazbu. Umožňuje dětem soustředit se na úkol a úspěch při vykonávání úkolu a už ne tolik na možnost, že zvolí nesprávnou odpověď a tudíž bude neúspěšné. Zvyšuje motivaci k učení a důvěru dětí k práci. Dítě se naučí, že snaha a pozitivní reakce je příjemná a vede k lepšímu soustředění se na úkol.

       Učení chybami může být efektivnější pro studenty, kteří nedělají chyby tak často, jsou si přiměřeně jistí svými schopnostmi, jsou schopni si pamatovat své studijní zkušenosti a těžit z nich. Používají a pamatují si zpětnou vazbu, kterou dostali při chybě. Naproti tomu bezchybné učení může být účinnější pro děti, kteří se často dopouštějí chyb, nemají důvěru (nebo jsou z chyb frustrovaní) anebo si nepamatují své zkušenosti s učením a nepamatují si ani zpětnou vazbu, kterou dostanou při učení. Frustrace, smutek nebo strach při učení významně snižuje motivaci a zvětšuje chybovost u dětí, které pak zapadávají do bludného kruhu. Bezchybné učení naproti tomu zvyšuje motivaci a frustraci z chyb odstraňuje.  Dítě je úspěšné, učitel nebo rodič ho chválí a dítě pak překonává strach z učení.

       Bezchybné učení pomáhá i dětem s významnou kognitivní poruchou, specifickými problémy s pamětí, mentálním handicapem nebo autismem. Je nejúčinnějším způsobem, jak dítě naučit jakýkoli obsah (informace, pravidla, postupy, návyky apod.)

       Základem učení je práce s člověkem, který vyučuje. To znamená, že učení musí být víc než nudné opakování snadného materiálu, musí obsahovat zážitek. A zážitek z učení musí být zábavný a děti by měli mít pocit, že pracují, učí se, a hlavně, že jim to jde, jsou chváleni a mají tím z učení dobrý pocit. Nelze dát dítěti pracovní list, nechat ho samostatně zorganizovat kartičky a pak ho pochválit. Je třeba využít každého kroku, který dítě udělá správně. Je třeba opakovat a pojmenovávat to co dítě dělá, co je na obrázku nebo kartičkách namalováno. Tvoří se tak v době, kdy je dítě dobře naladěno a jsou předpoklady k učení, další slovní zásoba – porozumění atd.

        Bezchybné učení, které vám Logošík přináší, má částečně tvar strukturovaného učení, avšak bez možností chyb. Postupné zvyšování náročnosti je součástí učení. Změna z bezchybných na chybové stránky je přirozenou součástí učení – důležitý je tak pomalý přechod, aby dítě nebylo frustrováno. Pomalé kroky vedou k lepším výsledkům.

Prohlédněte si materiály zde: https://www.logosik.cz/bezchybne-uceni/

Obrázek2_6

Obrázek3_6