Bezchybné učení - první učení

Obrázek5_1

    První učení, je vhled a nácvik nejjednodušších kroků bezchybného učení. V celém materiálu nemá dítě prostor pro chybu – vše na rozdíl od ostatních materiálů bezchybného učení je připraveno tak, aby se dítě naučilo s kartičkami pracovat a aby získalo chuť a mělo motivaci úkoly dokončovat. Za každý krok je třeba dítě chválit (klidně i přehánět), aby došlo  k vybudování pozitivní reakce dítěte na učení. Při nácviku neustále opakujte název kartičky a pochvalu (ano, to je pes… výborně, to je pes… no páni ty jsi šikula, to je pes …). Pozitivní přístup k učení, to je úkolem toho materiálu. Samozřejmě, že na každém pracovním listu posilujeme a učíme dítě novým dovednostem, Posilujeme zrakové vnímání, rozvíjíme nadřazené pojmy, slovní zásobu, logické souvislost atd. .

    Při práci s materiálem k pracovním listům přistupujte jako ke hře. Jednotlivé pracovní listy vyndejte ze šanonu a dítěti předkládejte samostatně. Za každý dokončený pracovní list dítě odměňte (odměnou může být cokoliv, je důležité, aby dítě bylo motivováno   k další práci). Odměna je velmi důležitá. Nebojte se, že se dítě naučí pracovat pouze za sladkosti apod. Dítě se především musí naučit pracovat, a po té můžete odměnu „oddalovat“ – za dva pracovní listy, za pět listů, za dva dny po sobě, kdy úspěšně pracovalo atd. Ideálně je třeba se dostat k tomu, aby se dítě na učení těšilo a neodmítalo ho.

Objednat můžete zde:

 https://www.logosik.cz/bezchybne-uceni/

Nebo hotový vytisknutý a zalaminovaný výrobek zde:

https://www.logosik.cz/bezchybne-uceni-2/